top of page
Privecy statement

Privacy Statement bij Nummer Negen

Gevestigd te Zuidland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72788240.

 

bij Nummer Negen verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van bij Nummer Negen. Dit privacy statement omschrijft de verwerking van persoonsgegevens door bij Nummer Negen. Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten van bij Nummer Negen. bij Nummer Negen gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een identificeerbare natuurlijk persoon. Een persoon is identificeerbaar wanneer een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld aan de hand van een naam of identificatienummer.

Er is sprake van verwerking van persoonsgegevens bij een bewerking van persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken of opslaan van persoonsgegevens.

 

Wij verwerken oa van u de volgende persoonsgegevens:

  • Voor en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Overige gegevens die u in de reserveer- bestellijst vermeld

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

bij Nummer Negen verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van al haar diensten. bij Nummer Negen streeft ernaar om zo goed en efficiënt mogelijk haar klanten van dienst te zijn. bij Nummer Negen verwerkt uw persoonsgegevens onder andere om:

  • U alle opgevraagde informatie toe te sturen.

  • Uw opdrachten te verwerken.

  • Met u te communiceren tijdens de looptijd van de huurovereenkomst of tijdens het gebruik van onze cateringdiensten.

  • Haar (financiële) administratie te kunnen onderhouden.

 

Verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig wanneer verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op één of meer van de doeleinden als bedoeld in art. 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). bij Nummer Negen verwerkt voornamelijk persoonsgegevens voor de uitvoering van haar overeenkomst. In andere gevallen kan sprake zijn van toestemming, een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting. bij Nummer Negen zal in alle gevallen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en rekening houden met de noodzakelijkheid van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met anderen?

bij Nummer Negen verwerkt alleen persoonsgegeven ten behoeve van haar eigen administratie en omdat u gebruik maakt van haar diensten. bij Nummer Negen deelt persoonsgegeven niet met anderen indien u daar geen toestemming voor geeft. bij Nummer Negen deelt alleen persoonsgegevens aan personen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw overeenkomst.

In het geval dat bij Nummer Negen dient te voldoen aan een wettelijke verplichting, verstrekt zij persoonsgegevens aan anderen.

 

Recht op inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegeven

Indien u van mening bent dat persoonsgegeven niet juist zijn door bij Nummer Negen zijn verwerkt of u vindt dat bij Nummer Negen uw persoonsgeven niet had mogen verwerken, heeft u recht om uw persoonsgegeven in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Onze contactgegevens vindt u onderaan het privacy statement. bij Nummer Negen streeft er naar binnen 14 dagen te reageren.

 

Beveiliging

bij Nummer Negen gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. bij Nummer Negen neemt daartoe passende maatregelen ten behoeve van de beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

bij Nummer Negen bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan vijf jaar, tenzij een wettelijke verplichting vereist dat uw persoonsgegevens langer worden bewaart.

Klachten en informatie

Indien u niet tevreden bent over de verwerken van uw persoonsgegeven of wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan ons privacy statement. Daarnaast kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Contactgegevens

bij Nummer Negen

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland

info@bijnummernegen.nl

Telefoonnummer +31 6 82 29 77 72

bottom of page